Toimistopalvelut

Tarjoamme kirjanpito ja toimistopalveluja:

  • asunto-osakeyhtiöille
  • kiinteistöyhtiölle
  • vesiosuuskunnille
  • tiekunnille
  • seuroille ja yhdistyksille

Hoidamme asunto- tai kiinteistöyhtiöiden laskutus- ja kirjanpitopalvelut myös ilman isännöintiä.
Vesiosuuskuntien hoidossa vankka kokemus myös rakennuttamisesta ja hankkeiden rahoituksen järjestämisestä.  Vesiosuuskunnille tarjolla myös sihteerin tehtävien hoitoa.

Tiekuntien toimistopalvelut käsittävät kokouskutsujen postitukset, laskutukset, ostolaskujen maksamisen ja kirjanpidon sekä tilinpäätöstyöt.

Seuroille ja yhdistyksille laskutukset, palkkahallinto sekä kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelut.

Laskutuspalveluissa käytössä e-laskutus ja suoramaksupalvelut. Laskutukset hoidetaan toimeksiantajan näkökulmasta kustannustehokkaasti.
Muokkaamme asiakkaan tarpeisiin sopivan palvelukokonaisuuden olipa kyseessä taloyhtiö, tiekunta, yhdistys tai vesiosuuskunta.